Prosimo, izberite jezikovno verzijo

 
 
 

Zaštita podataka

Opšti uslovi

Opšti uslovi prodaje uređuju poslovne odnose između kompanije Unihem d.o.o. i kupaca proizvoda i usluga koji su sastavni deo Unihem-ovog prodajnog programa. Predmetni prodajni uslovi odnose se na bilo koji međusobni odnos između prodavca i kupca, osim u slučaju kada su se prodavac i kupac drugačije dogovorili.

Opšti uslovi nabavkeuređuju poslovne odnose između kompanije Unihem d.o.o. i dobavljača proizvoda iusluga koji su sastavni deo Unihem-ovog nabavnog programa. Predmetni uslovi nabavke odnose se na bilo koji međusobni odnos između prodavca i kupca, osim u slučaju kada su se prodavac i dobavljač drugačije dogovorili.

Sigurnost podataka

Opšti uslovi korišćenja web stranica

Pristup web stranicama društva Uzin Uzt AG, svim njihovim pod-stranicama (kompletnom web-u), te upotrebaistih temelji se na sledećim propisima.

Pravo poseta i upotrebe web-a stičete samo ukoliko izjavite da se slažete sa sledećim uslovima. Naši opšti uslovi prodaje i nabavke ne menjaju se sa sadržajem ovih opštih uslova korišćenja web stranica, osim u slučaju kada je njihova promena posebno predviđena.

Zadržano pravo na izmene

Društvo Uzin Utz AG zadržava pravo da u bilo koje vreme, bez prethodne najave i po vlastitom nahođenju izmeni web stranice kao i usloveza njihovo korišćenje. Uzin Utz AG može bez prethodnog obaveštenja doneti odluku o ukidanju web stranica.

Ažuriranje

Društvo Uzin Utz AG nije odgovorno za kontinuirano ažuriranje web sadržaja.

Prava u pogledu web stranica i sadržaja

Društvu Uzin Utz AG ili njegovim kćerka firmama pripadaju sva prava koja se odnose na web stranice, osim ako nije izričito drugačije navedeno. Reči, dokumenti, slike iprezentacije, objavljene na ovim web stranicama su, ukoliko nije drugačije navedeno, isključivo vlasništvo društva Uzin Utz AG ili njegovih kćerki firmi. Svaka komercijalna upotreba i/ili promena web stranica i njihovih sadržaja zabranjena je.

Robne marke navedene na ovim web stranicama, vlasništvo su društva Uzin Utz AG ili njegovih kćerki firmi. Upotrebaili korišćenje tih robnih marki izričito je zabranjeno i znači povredu zakona o robnim markama ižigu.

Ostala autorska prava i prava industrijskog vlasništva su nepromenjena.

Garancije

Društvo Uzin Utz AG ne daje garancije za potpunost, ispravnost i/ili ažurnost informacija na web stranicama. Korisnik ostvaruje pristup na stranice samo u trenutnom ''radnom stanju'' stranica. Korisnik naših web stranica saglasan je da preuzima rizik pristupa web stranicama i njihovom sadržaju. Društvo Uzin Utz AG ne preuzima odgovornost za štete nastale usled korišćenja web stranica, zbog nedostupnosti web stranica ili radi gubitka i/ili promene podataka tokom prenosa.

Ne garantujemo da su opisani proizvodi, odnosno, roba uvek dostupni. Korisnici trebaju imati na umu da je ugradnja ili upotreba proizvoda, odnosno roba,dopuštena samo stručnim osobama. Rukovanje, način ugradnje, odnosno upotrebe roba, opisani su u pripadajućim aktuelnim tehničkim uputstvima (tehničkim listovima), te u uputstvima za upotrebu koje su otisnute na ambalaži.

Kupci su dužni interesovati se/raspitati se o mogućnostima upotrebe i korišćenja odgovarajuće robe/proizvoda.

Obavezne zakonske odredbe ostaju nepromenjene.

Internet veze (linkovi) prema stranicama trećih osoba

Ukoliko ove web stranice sadrže internet veze prema stranicama trećih osoba, korisnik iste koristi na vlastitu odgovornost.Društvo Uzin Utz AG ne garantuje za ispravnost tih veza niti prihvata te stranice, odnosno, tamo izražena mišljenja i druge sadržaje. Konkretno o podacima o aktuelnom razvoju cena deonica (kriva kursa) kao ponuđač brine treća osoba i za njih ne odgovara društvo Uzin Utz AG.

Zaštita podataka

Zaštita i sigurnost vaših ličnih podataka za nas su od velike važnosti. U nastavku pojašnjavamo koje vaše lične podatke evidentiramo i u koje svrhe ih koristimo.

Pri svakom pristupu korisnika/korisnice na jednu od web stranica iz naše ponude,te pri svakom preuzimanju jedne od datoteka, podaci o tom procesu čuvaju se u datoteci evidencije. Te datoteke nisu vezane uz konkretne osobe, pa ne možemo odrediti koji/koja korisnik/korisnica je preuzeo/preuzela određene podatke. Pri svakom pristupu/preuzimanju ćuvaju se sledeći podaci:

·             ime datoteke kojoj se pristupilo,

·             datum ivremepristupa/preuzimanja,

·             prenesena količina podataka,

·             izveštaj o uspešnosti prenosa.

Korisnički profili vezani za konkretne osobe se ne generišu. Sačuvani podaci se analiziraju u statističke svrhe. Podaci se ne prosleđuju trećim osobama.

Ova stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačić je mala tekstualna datoteka koju web pregledač, prema uputstvimaservera,čuva na tvrdom disku korisnika/korisnice, a koja sadrži podatke o njegovim/njenim upitima. Kolačići serveru služe uglavnom kao elektronski podsetnik za pamćenje korisnikovih specifičnih upita, npr. koje stranice korisnik/korisnica najčešće posećuje i koliko dugo se na istima zadržava, odnosno da li zahtevana web stranica posreduje u specifičnim sadržajima definisanim od strane korisnika. Kolačići ne mogu izbrisati datoteke na tvrdom disku korisnika, pristupiti njihovom sadržaju niti prenositi viruse, te su u tom smislu neškodljivi.

Prema ličnim podacima, koje korisnik/korisnica ostavlja prilikom poseta našim web stranicama, odnosimo se u skladu sa važećim zakonskim propisima o sigurnosti podataka, a koji su na snazi u sedištu društva. Ako nam korisnik/korisnica pošalje elektronsku poštu (e-mail) i/ili ispuni on-line obrazac koji nam potom pošalje elektronskim putem, podatke i informacije navedene u istima čuvamo i obrađujemo obzirom na konkretnu namenu, koju je izrazio/izrazila korisnik/korisnica ili na način kako smo ih mi razumeli, npr. dostavljamo tražene materijale i informacije ili pregled podnesenog zahteva. Takvi lični podaci se ne prosleđuju trećim osobama izvan društva. Preventive radi, imajte na umu da pri prenosu vaših podataka preko interneta postoji mogućnost da njima raspolažu i/ili ih menjaju osobe koje za to nisu ovlašćene.

Korisnik/korisnica izjavljuje da je saglasan/saglasna sa čuvanjem, odnosno, korišćenjem navedenih podataka, te upotrebom kolačića.

Odricanje od prava google analytics

Ovaj web-sajt koristi Google Analytics, web analitičku uslugu koju pruža Google, Inc. (“Google”). 
Google Analytics koristi “kolačiće”, tekstualne fajlove, koji se nalaze se na vašem kompjuteru i pomažu da web sajt analizira kako korisnici koriste taj sajt. Informacije generisane od strane kolačića, kako koristite web sajt (uključujući i vašu IP adresu) se prenose i čuvaju na Google serverima u SAD. U slučaju aktiviranja IP sakrivanja, Google će skratiti/sakriti zadnji oktet IP adrese za zemlje članice Evropske Unije, kao i za druge strane, potpisnike sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru. 
Samo u izuzetnim slučajevima, potpuna IP adresa se šalje i u skraćenom obliku Google serverima u SAD. 
Uz dozvolu provajdera web-sajta Google će koristiti ove informacije za procenu korišćenja web-sajta, sastavljanje izveštaja o aktivnostima web-sajta i pružanje drugih usluga vezano za web-sajt aktivnosti i korišćenje interneta na sajtu provajdera. Google neće povezati vašu IP adresu sa drugim podacima koje čuva Google. Vi možete odbiti korišćenje kolačića odgovarajućim podešavanjem u vašem pretraživaču. Međutim, imajte na umu da ako to uradite, nećete biti u mogućnosti da koristite potpunu funkcionalnost web-sajta. 
Pored toga, vi možete sprečiti da Google prikuplja i koristi podatke (kolačiće i IP adrese) tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pretraživač koji je dostupan na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Više informacija vezano za uslove korišćenja podataka privatnosti možete pogledati na www.google.com/analytics/terms/gb.html ili na www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html. Imajte na umu da na ovom web-sajtu Google Analytics kod je opremljen “gat._anonymizeIp();” kako bi obezbedili anonimno prikupljanje IP adresa (takozvano IP-masking).

U slučaju dodatnih pitanja o zaštiti podataka u vezi korišćenja web stranica društva Uzin Utz AG, u vezi sačuvanjem podataka ili ukoliko se ne slažete s upotrebom vaših podataka, slobodno se obratite na sledeću adresu:

Uzin Utz AG

PostScript: Datenschutz

Dieselstraße 3

D-89079 Ulm

Deutschland

Primenjivo pravo

Mogući postojeći ili drugi pravni zahtevi vezani za korišćenje ovih web stranica, razmatraće se i tumačiti u skladu sa nemačkim pravom, uz izuzetak propisa međunarodnog prava.